Projekční činnost

 • vypracování technicko-ekonomických záměrů staveb a odborné pomoci
 • vypracování projektové dokumentace studií staveb a zadání staveb
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
 • vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele, vypracování poptávkových dokumentů, komplexní vyhodnocení nabídek dodavatelů
 • vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby (projekt stavby) včetně rozpočtových nákladů
 • zpracování projektové dokumentace ekologických staveb, včetně zajištění vyhodnocení vzorků zaolejovaných vod, suti a zemin
 • zpracování nabídkových propočtů, cenových kalkulací, ekonomických a finančních analýz, vypracování harmonogramů postupů výstavby
 • zajišťování a ověřování podkladů stávajícího stavu
 • statické výpočty a posouzení staveb i technologických konstrukcí
 • výpočty namáhání vodičů i vedení
 • vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 • zkreslování stávajícího stavu, digitalizace dokumentace, včetně doplnění stávající dokumentace zařízení NN, VN, VVN a ZVN
 • příprava a zpracování kontraktů pro tuzemské i zahraniční dodávky
 • pro soukromé osoby zajišťujeme projektovou dokumentaci bytových jednotek, garáží apod. včetně elektrických přípojek objektů, elektroinstalace, EPS, EZS a vzduchotechniky
 • výkresovou část projektové dokumentace zpracováváme v SW Autodesk (AutoCad, Revit, Civil 3D)
 • textovou a tabulkovou část dokumentace zpracováváme v MS Office (Word, Excel, Project)
 • rozpočtovou část část dokumentace zpracováváme v Kros

Významní partneři

Kontaktujte nás

Tel: +420 553 038 339

Mob: +420 602 516 652

www.pez-projekce.cz

info@pez-projekce.cz

dat.schránka: c3ss58c

Naše adresa

PEZ - projekce energetických zařízení, s.r.o.

Martinovská 3168/48

723 00 Ostrava-Martinov

Kde nás najdete