Politika IMS

V návaznosti na cíle plně uspokojovat požadavky zákazníka, dosáhnout úspěchu v podnikání

a pozitivně přistupovat k životnímu prostředí, se zavazujeme:

  • trvale udržovat a zlepšovat systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001,
  • poskytovat zákazníkům výrobky a služby splňující parametry standardů kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví,
  • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým jsme se zavázali, a které se vztahují k našim environmentálním aspektům a k povaze a rozsahu rizik BOZP společnosti,
  • chránit neobnovitelné přírodní zdroje snižováním spotřeby energií, surovin, materiálů, vody, snažit se o jejich opětovné použití a minimalizaci odpadů,
  • být otevření ke komunikaci se zainteresovanými stranami (zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, veřejností, orgány státní správy) v otázkách týkajících se dopadu společnosti na životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví,
  • vychovávat zaměstnance k zodpovědnému přístupu vůči životnímu prostředí a ke zvyšování výkonnosti systému ochrany zdraví a bezpečnosti tak, aby plně chápali, podporovali a prosazovali Politiku IMS společnosti,
  • uplatňovat vysoké požadavky na parametry jakosti a uplatňování zásad ochrany životního prostředí a BOZP ve vztazích s dodavateli,
  • vytvářet zdroje, dovednosti a podmínky tak, aby zaměstnanci mohli plnit Cíle IMS stanovené vedením.

Významní partneři

Kontaktujte nás

Tel: +420 553 038 339

Mob: +420 602 516 652

www.pez-projekce.cz

info@pez-projekce.cz

dat.schránka: c3ss58c

Naše adresa

PEZ - projekce energetických zařízení, s.r.o.

Martinovská 3168/48

723 00 Ostrava-Martinov

Kde nás najdete