Inženýrská činnost

  • zajištění stavebního povolení staveb včetně projednávání s dotčenými úřady státní správy, seskupením občanských sdružení i jednotlivými občany
  • zajištění geodetických zaměření území
  • zajištění geologických průzkumů pozemků
  • zajištění katastrálních map a výpisů z evidence nemovitostí
  • projednání a schválení projektové dokumentace s úřady Ochrany životního prostředí
  • zabezpečení výkonu investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci investičních staveb v oblasti energetiky
  • činnost generálního projektanta
  • autorský dozor po dobu výstavby autorizovanými inženýry

Významní partneři

Kontaktujte nás

Tel: +420 553 038 339

Mob: +420 602 516 652

www.pez-projekce.cz

info@pez-projekce.cz

dat.schránka: c3ss58c

Naše adresa

PEZ - projekce energetických zařízení, s.r.o.

Martinovská 3168/48

723 00 Ostrava-Martinov

Kde nás najdete