Chyba
 • XML Parsing Error at 1:191. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:397. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:194. Error 9: Invalid character

 • vypracovn technicko-ekonomickch zm?r? staveb a odborn pomoci
 • vypracovn projektov dokumentace studi staveb a zadn staveb
 • vypracovn projektov dokumentace pro zemn ?zen a stavebn povolen
 • vypracovn projektov dokumentace pro vb?r dodavatele, vypracovn poptvkovch dokument?, komplexn vyhodnocen nabdek dodavatel?
 • vypracovn projektov dokumentace pro realizaci stavby (projekt stavby) v?etn? rozpo?tovch nklad?
 • zpracovn projektov dokumentace ekologickch staveb, v?etn? zajit?n vyhodnocen vzork? zaolejovanch vod, suti a zemin
 • projednn a schvlen projektov dokumentace s ?ady Ochrany ivotnho prost?ed
 • zpracovn nabdkovch propo?t?, cenovch kalkulac, ekonomickch a finan?nch analz, vypracovn harmonogram? postup? vstavby
 • zaji?ovn a ov??ovn podklad? stvajcho stavu
 • statick vpo?ty a posouzen staveb i technologickch konstrukc
 • vpo?ty namhn vodi?? i veden
 • vypracovn projektov dokumentace skute?nho proveden stavby
 • zkreslovn stvajcho stavu, digitalizace dokumentace, v?etn? dopln?n stvajc dokumentace za?zen NN, VN, VVN a ZVN
 • p?prava a zpracovn kontrakt? pro tuzemsk i zahrani?n dodvky
 • poradensk a konzulta?n ?innost
 • pro soukrom osoby zaji?ujeme projektovou dokumentaci bytovch jednotek, gar apod. v?etn? elektrickch p?pojek objekt?, elektroinstalace, EPS, EZS a vzduchotechniky
 • vkresov ?st projektov dokumentace je zpracovvna v AutoCad Lt 2000 nebo v RuPlan, textov ?st dokumentace je zpracovvna v MS Office 2000, harmonogramy stavby jsou zpracovvny v MS Project 2000 a rozpo?ty v OBIS2000
 • projektovou dokumentaci p?edvme jak v tit?n tak i digitln podob? dle poadavk? objednatele

Rychl odkazy

Kontaktujte ns

Telefony: +420 553 038 339
+420 553 038 340
+420 553 038 337
Mobil: +420 602 516 652

email

Nae adresa

PEZ - projekce energetickch za?zen, s.r.o.
Martinovsk 3168/48
723 00 Ostrava - Martinov

mapa

Tato strnka pouv soubory cookie. Jejm pouvnm s tmto vyjad?ujete souhlas.

Souhlasím s používáním cookies na těchto stránkách.